Der optages nye medlemmer i stedet for de, som vælger at udtræde af klubben.

Der er overvældende stor interesse for at blive medlem i Badeklubben Marselisborg Havn (BMH), så bestyrelsen arbejder på at etablere et klubhus og en ekstra sauna på stenmolen direkte ud mod havet ved siden af den nuværende sauna. Ambitionen er, at det nye klubhus er klar til indvielse efteråret 2019, så der kan optages flere medlemmer til vinterbade sæsonen.

Alle de nuværende ca. 400 medlemskaber i klubben er desværre optaget.
Mere end 200 er på venteliste. Derfor er ventelisten lukket for yderligere tilgang. Det vil fremgå af denne hjemmeside, når ventelisten åbnes igen. Når ventelisten er åben, vil der blive mulighed for at skrive sig på via denne side. Det koster 50,00 kr. pr. år at stå på ventelisten. Beløbet skal dække klubbens udgifter til administration af ventelisten, og det kan ikke refunderes.

Det er tilladt at medtage én gæst på følgende betingelser:

  1. Værten er ansvarlig for, at gæsten følger klubbens regler.
  2. Hver gæst skal forud pr. gang betale kr. 40,00 til Mobile Pay nr. 67772
  3. Det er en forudsætning, at der er god plads i saunaen.

Kontingent
Et årsmedlemsskab koster 600,00 kr. (dertil kommer et depositum for adgangskortet på 50 kr. Adgangskortet skal ikke fornys årligt.)
Kontingent betales ved indmeldelse og er gyldigt i 12 måneder.
Medlemsskabet er personlig og fratages, uden tilbagebetaling, ved misbrug.

Fornyelse af medlemsskab når manuel betaling er valgt
14 dage før udløb af medlemsskabet sendes en mail ud, med informationer om hvordan medlemsskabet forlænges. Vælger man ikke at forlænge medlemsskabet, ophører dette automatisk på udløbsdatoen, og kortdepositummet kan afhentes på havnekontoret, når kortet afleveres tilbage.
OBS: når medlemsskabbet fornyes, følges instruktionerne i den udsendte mail.

Fornyelse af medlemsskab når automatisk betaling er valgt
En uge før kontingentet trækkes på dit betalingskort får du en mail herom. Hvis du har fået nyt betalingskort siden sidste fornyelse, så skriv til: badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com

Adgang til klubben
For at få adgang til klubbens faciliteter kræver det et kort. Efter indbetaling af medlemsgebyr og depositum kan kort afhentes på havnens kontor i dennes åbningstider

 

Reklamer